Menu

Flirt med fascismen

khr-flirt-med-fascismen

Nogen mennesker har ingen nytteværdi for det kapitalistiske system.

 

Ordet fascisme bliver ofte brugt som en bred betegnelse for alle mulige anti-humanistiske tendenser i tiden. Men lad os et øjeblik glemme den brede brug af ordet, og i stedet se på fascismen som en konkret ideologi.

Det følgende er fra The Doctrine of Fascism af Benito Mussolini, 1932:

Anti-individualistic, the Fascist conception is for the State; it is for the individual only in so far as he coincides with the State, universal consciousness and will of man in his historic existence. It is opposed to the classic Liberalism which arose out of the need of reaction against absolutism, and had accomplished its mission in history when the State itself had become transformed in the popular will and consciousness.

Liberalism denied the State in the interests of the particular individual; Fascism reaffirms the State as the only true expression of the individual.

And if liberty is to be the attribute of the real man, and not of the scarecrow invented by the individualistic Liberalism, then Fascism is for liberty. It is for the only kind of liberty that is serious—the liberty of the State and of the individual in the State. Because, for the Fascist, all is comprised in the State and nothing spiritual or human exists—much less has any value—outside the State. In this respect Fascism is a totalising concept, and the Fascist State—the unification and synthesis of every value—interprets, develops and potentiates the whole life of the people.

Kilde: http://www.gutenberg.org/files/14058/14058-h/14058-h.htm

Med andre ord er det enkelte individ udelukkende til for staten. De ingen værdi i sig selv. »Intet åndelig eller menneskeligt eksisterer—eller har nogen værdi—uden for staten«

Eller som J. F. Kennedy formulerede det: »ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country.«

Dette står i direkte modsætning til den humanistiske tankegang, hvor det tværtimod er staten der er til for individets skyld.

I 2009 viste en statistik at 80 % af alle speciallæger i ortopædkirurgi valgte at operere patienter i job før arbejdsløse, pensionister og studerende, selv om de ud fra en lægefaglig vurdering har samme behov. Ortopædkirurg Jens Ole Laurse begrundede det med at patienter i job har en »nytteværdi«.

Denne praksis vil fra 1. januar 2013 blive gjort til officiel politik, takket være sundhedsminister Astrid Krag (SF). Sygdom og smerter vil forsat blive medtaget i vurderingen, men disse kriterier optræder på lige fod med patientens nytteværdi i det kapitalistiske system.

Et eksempel på lægernes prioriteringer så vi tilbage i 2011 da en kvinde, der var uhelbredeligt syg af knoglemarvskræft og havde stærke smerter, blev losset ind på et depotrum uden TV og uden alarm, så hun for at tilkalde hjælp måtte klimte på et glas med en ske, hvilket personalet dog ikke kunne høre, så hun måtte ligge i sit eget bræk i op mod halvanden time, altsammen for at hendes stue kunne gives til generalsekretær Anders Fogh Rasmussen, der havde brækket armen forrige weekend.

Et nyere eksempel var da en 2 pige fik afslag på en hjerteoperation med den begrundelse at hun var retarderet, og derfor ikke ville have nogen nytteværdi som voksen.

Last modified onSunday, 18 August 2013 13:52

Log In

Log in with Facebook

Forgot your password? / Forgot your username?